Trang chủTiến bộ mớiSàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGS/PGD)
Nâng cao tỉ lệ thành công nhờ sàng lọc tiền làm tổ

Nâng cao tỷ lệ thành công nhờ chẩn đoán sàng lọc tiền làm tổ PGS/PGD

Sự phát triển phôi giai đoạn tiền làm tổ là quá trình nhạy cảm và rất dễ bị lỗi về mặt di truyền. Những bố mẹ không may mang gen...

Xem thêm
Đặt lịch khám