Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám trực tuyến đã phát triển ở rất nhiều nơi như tại Mỹ, Nhật Bản, Singapore… những nước có nền kinh tế và công nghệ thông tin phát triển. Tại Việt Nam, Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc là 1 trong những đơn vị tiên phong áp dụng dịch vụ này, góp phần hỗ trợ rất lớn trong công việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế trong bối cảnh quá tải bệnh viện vẫn đang tồn tại như hiện nay.

[alo-form=2]